У 1912 році в селі Тетерівка було розпочато будівництво

новоі школи. Розпочало будівництво земство. Сільська громада виділила для школи місце біля церкви на вигоні.

Ставилось питання і про будівництво ремісного училища,

але громада відмовилась виділити для нього місце, мотивуючи це словами понавчаються , а робити хто буде , не буде де гусей пасти і т. д.

  Підрядчиком по будівництву школи був якийсь Аврум ( прізвище не відоме ).

У 1914 році, напередодні першоі світовоі війни, будівництво

школи було закінчине. До 1917року школа була церковно-приходською. Навчались діти три роки. Школу відвідували

приблизно 60-70 дітей. Навчав іх усіх один учитель в одному класі. До першого класу приймали дітей з 9-10 років. Частина

батьків навчали дітей дома готуючи іх до школи, але грамотних

людей було мало (2-4 на село ),частина ледве могли читати

Псалтир і Часолов, Багві школи не було зовсім.

Завідувала Тетерівською школою дружина попа Крупська

(ім’я забуте ). Це була освідчена людина ., при ній було відкрито

два класи, і крім Крупськоі, був ще один учитель.Потім в міру

росту класів зростала кількість учителів,на 1920 рік в школі

було чотири класи. У цьому ж році за ініціативою Чернецького

Антона Олександровича було відкрито 5-й клас, але ненадовго,

Незабаром його було закрито.

У 1929-1930рр. школа була реорганізована в семирічну, в

якій уже навчалося 300-310 учнів і працювало 10-11 учителів,з

них лише один мав вищу освіту, 3 незакінчену вищу,2 середню,

решта незакінчену середню. Проте вже на 1952 р. в школі пра-

цювало лише два учителі з незакінченою середньою освітою,

в 1952році в житті Тетерівськоі школи сталась визначна подія,

іі було реорганізовано на середню, а в 1955 році було зроблено перший випуск.

Всього ж за історією Тетерівськоі середньоі школи золотими і

срібними медалями було нагороджено більше 30 випускників.

Серед них Петренко Раіса Терентіівна, Пісня Надія Василівна ,

Бухенський Володимер Федорович, Маліцький В’ячеслав Іванович, Часовенко Олександр Петрович, Климчук Сергій Григорович, Швець Євген Васильович, Часовенко Інна Миколаівна, Чернецька Галина Василівна,Чернецький Віктор Станіславович, Маринюк Костянтин Петрович, Кузнєцова Лілія

Сергіівна, Швець Леся Василівна, Бухенська Наталія Михайлівна, Дзюба Євген Дмитрович, Зельська Наталія Вікторівна та інші.

У свій час в школі навчались Герой Радянського Союзу

Клинківський Олександр Кузьмович, Герой Соціалістичноі праці Волинець Іван Романович, відомий украінський скульптор Грабовський Станіслав Йосипович,член Центральноі

Виборчоі комісіі Коваль Микола Іванович.

  Директорами Тетерівськоі середньоі школи були Хомінський І.М., до 1955 року,Саранюк І.К. до 1957 р,, Жовнір Іван Павлович до січня 1959 року, на той час в школі навчалось 400-410 учнів та працювало 22-23 вчителі, з них з вищою освітою-4

незакінченою вищою -5, середньою- 12, а решта з незакінченою середньою. З січня 1959 року Тетерівську середню школу очолив Власюк Петро Іванович, відомий украінський поет, автор збірок

’’Хлібодарський рід ’’ та ’’Пісні над Тікичем’’. Він працював у

школі до 1973 року. З вересня по листопад цього року школою керувала Котул Софія Павлівна. З 1-го вересня 1974 року посаду

директора зайняла Дудник Олена Федорівна,яка пропрацювала

до 1987 р.

При ній було збудоване нове, сучасне приміщення школи, яке

дозволило ліквідувати навчання у дві зміни. У1979 році учні

перейшли у нове приміщення,обладнане навчальними кабінетами на 460 місць.

В 1974 року піонерській дружині школи було присвоєно ім’я

Героя Радянського Союзу О.К.Клинківського.

З 1987 по 1999 рік школу очолював Сидорук Василь Іванович,який багато уваги приділяв розвитку матеріальноі бази,збудував три будинки для вчителів.З 1999 по 2012 посаду директора займала Береговенко Лідія Василівна.Завдяки іі наполегливості у 2001 році школа газифікована. З 2012 року школу очолив новий директор Ковальчук Петро Іванович .

З 2000 року середню школу перейменовано на загалноосвітню школу I-III ст. с. Тетерівки . Зараз у школі навчається 116 учнів

Працюють 26 учителів всі мають вищу освіту;з них 7 учителів

вищоі кваліфікаційноі категоріі, 5-першоі,2-другоі,9- спеціалісти

Середній вік учителя-42 роки,3 старших вчителі.

Проблема педкадрів вирішується у стінах школи. Майже 60%

учителів випускників нашоі школи.

Педагогічний колектив працює над методичною проблемою:

’’Впровадження елементів передових педагогічних технологій у

навчально-виховний процес в умовах реформування освітньоі системи відповідно до вимог нормативних документів’’

Творчо працюють учителі:Іщук Н.В. учителька украінськоі мови та літератури,переможець Всеукраінського

Конкурсу ’’З Украіною в серці’’ та переможець конкурсу’’Учитель року-2012 ’’ Дзьома М.А.-учитель географіі(його учень зайняв 2 місце в обласній олімпіаді ) В школі 12 відмінників.

Школа забезпечана комп’ютерним класом (7 одиниць ),

Спортивним залом,навчальними майстернями, їдальнею.